Diablo Hellfire Awakening

Diablo Hellfire Mod The Awakening

MOBILE VERSION

Posted by: Noktis (01-06-2009)

Diablo Awakening - New version

The newest version of Diablo The Awakening v6.4 is now avaliable in Download. section. This is the list of changes that new version brings in:

- Awake can be now launched through Awake Launcher
- Language choice (EN/PL) was added
- No-cd option was added
- The resistance of monsters for Stone Curse was decreased from 75% to 50% (if the moster has the resistance the maximum duration is 6 sec)
- Lord Arach, Unseen, Hellish Boar, Blood Stone resistance on Hell difficult was changed
- New better code for flash bug fix
- Updates items stats: Devastator, Storm Drain, Hammer of Thor, Elementals Bow, Thundersong, Fleshstinger, Demons Knuckle, Iced Fist, Perun's Hammer, Gotterdamerung, Naj's Puzzler, Arkaine's Valor, Empyrean Band
- New unique items were added: Zen the Shield, Vizjeri Defender, Sorcerer's Dream and one special unique
- The picture for Short Sword was slightly correct amended
- Old pictures for items Kite Shield, Axe, Full Plate Mail, Quarter Staf are back
- Monsters Familiars were changed from Deamons to Animals
- Better palette in Quest Menu
- The coordinates of Town Portal for the 4th player have been corrected

Nowa wersja moda Diablo Przebudzenie jest już dostępna w dziale Download. Oto lista zmian które wprowadzono w nowej wersji:
Czytaj więcej >>
Posted by: Noktis (16-05-2009)

Saver and new version

Due to received information that Awake Saver is used to duplicate items, the program has been removed from the server.

Another news is that new version of the mod is in progress and will be released in the near future.

Z powodu otrzymywania informacji związanych z wykorzystywaniem Awake Savera w celu duplikowania przedmiotów, program ten został usunięty z serwera.

Kolejną informacja jest to iż trwają prace nad nowa wersja moda, która powinna się okazać już niebawem.
Posted by: Noktis (25-02-2009)

Awake Saver

DiabloAwave Saver has been added into download section. It allows to backup characters and to load them. Info how to use it is in the readme.txt. By the way I want to say thanks to Polifen for help with making it. Awake Saver can be downloaded here.

Do downloadu trafił program o nazwie Diablo Awake Saver, dzięki temu programowi będzie możliwość zrobienia backupu swoich postaci oraz ich wczytywania. Info jak używać programu znajdziecie w pliku czytajto.txt. Przy okazji chciałbym podziękować Polifenowi za pomoc przy zrobieniu Savera. Awake Saver można pobrać tutaj.
Posted by: Noktis (15-02-2009)

New Section - Characters

I have added new section on the website - "Characters", which contains stats concerning characters in Awakening mod.

Na stronie dodałem nowy dział "Postacie", który zawiera statystyki dotyczące postaci w modzie Przebudzenie.
Posted by: Noktis (27-01-2009)

Awake Patch v6.3d

New Diablo Awake patch is now available in Download.

Changes
- repaired error with drop na 9dlvl when encouting Night Beast
- now there is a REAL chance to buy Book of Nova, book of Magic Nova, Staff of Megaball at Adria
- Mystyriuos and tainted shrines are disabled
- changed statistic of uniques: The Bleeder (Krwiopijca), Ancient Bow (Starożytny Łuk), Hurricane (Huragan), Eaglehorn (Dziób Orla), Hammer of Thor (Młot Thora), Axe of Dark (Topór Mroku)
- few things which were in pl changed to eng (only eng version of Awake Mod)

Ukazał się nowy patch do moda Przebudzenie, który dostępny jest w dziale Download. Oto zmiany, które zostały wprowadzone w nowej wersji:
Czytaj więcej >>
Posted by: Noktis (17-01-2009)

Short movie from Awake mod

In the player below you can watch killing of Diablo in Diablo Awake mod. This short video is made in Single Player mode and its author is bwjevansman. The video is also available to watch and comment on YouTube on this address:
http://www.youtube.com/watch?v=x1UQvKfncT8


W powyższym odtwarzaczu znajduje sie filmik pokazujący zabijanie Diablo w modzie Przebudzenie.
Czytaj więcej >>
Posted by: Noktis (15-01-2009)

Awake server online

Server is working again from some time, but some accounts may be damaged. If you have any problems with loging in on the server please write in comments name of the account and occuring problem.

Serwer od jakiegoś czasu znów działa, jednak część kont mogła zostać uszkodzona. Jeśli macie jakieś problemy z zalogowaniem się na serwer proszę napiszcie w komentarzach nazwę konta, oraz występujący problem.
Posted by: Noktis (08-01-2009)

Battle.net Offline

I have a bad news. The hard drive of battle.net server has broke down. Recent problems with corrupting the files on the servers were only introduction of the worst scenario. The harddrive space is physically, permamently damage. Estimated time of repair - indefinite.wacko.gifad:

In the nearest future I will try to find an replacement for the server so the online muliplayer is still available

Mam złą nowinę. Dysk serwera Battle.net uległ uszkodzeniu. Ostatnie problemy z uszkadzaniem się plików na serwerze były tylko przedsmakiem tego co najgorsze. Przestrzeń dyskowa uległa fizycznemu, trwałemu uszkodzeniu. Czas naprawy serwera - nieokreślony.wacko.gifad:

W najbliższym czasie spróbuje znaleźć jakiś inny zastępczy serwer aby nadał możliwa była gra na battle.net.
Posted by: Noktis (30-12-2008)

Awake Mod - Spells

New section "Spells" has appeared on the website in which all available spells in Diablo Awake are presented and described.

Na stronie pojawił sie nowy dział "Czary" w którym zostały przedstawione i opisane wszystkie czary występujące w modzie Diablo Przebudzenie.
Posted by: Noktis (24-12-2008)

Awake Patch v6.3c

New Diablo Awake patch is now available in Download. The major update fixes the bug related to repairing items at Griswolds in multiplayer mode, unfortunately, the items are disappearing now when their durability drops down to 0., so I suggest to repair items as soon as sign of low durability appears on the screen. This is the list of changes that new patch brings in:

- Fixed the bug of repairing items at Griswold in multiplayer mode
- When durability of item comes to 0 it will disappear.
- Reduced price of buying/repairing some armors
- Corrected the information that appears after Chamber of Bone quest

Do download trafił nowy patch do moda Diablo Przebudzenie, główne zmiany jakie wprowadza to naprawienie buga związanego z naprawą przedmiotów u Griswolda w trybie multiplayer, niestety teraz przedmioty ponownie znikają gdy ich wytrzymałość spadnie do wartości 0 (tak samo jak w zwykłym Diablo 1), dlatego radzę naprawianie przedmiotu gdy tylko na ekranie pojawi się znak niskiej wytrzymałości przedmiotu. A oto lista zmian jakie wprowadza patch:
Czytaj więcej >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>