Komendy

Komendy zostały podzielone na komendy dla użytkownika oraz komendy dla operatora.

Komendy dla użytkownika

 • /help - pokazuje pełną listę komend.
 • /away treść - wysyła automatyczną wiadomość osobie która do nasz szepta Aby wyłączyć tę komendę należy wpisać /away.
 • /dnd treść - zapobiega pojawienia się na ekranie wiadomości od osób które do nasz szepczą. Aby wyłączyć tę komendę należy wpisać /dnd.
 • /join nazwa kanału - łączy cię z innym kanałem.
 • /me treść - wyświetla Twój nick oraz treść w innym kolorze.
 • /f a nick - dodaje gracza do Twojej listy przyjaciół.
 • /f r nick - usuwa gracza z Twojej listy przyjaciół.
 • /f l - wyświetla Twoją listę przyjaciół.
 • /f p nick - przesuwa danego gracza w górę Twojej listy.
 • /f d nick - przesuwa danego gracza w dół Twojej listy.
 • /whereis nick: Wyszukuje gracza w publicznych pokojach i grach.
 • /whisper nick treść: Wysyła prywatna wiadomość do gracza. (Skrót: /w lub /msg).
 • /w nick treść: j/w.
 • /msg nick treść: j/w.
 • /m nick treść : wysyła prywatną wiadomość od gracza znajdującego się w grze do gracza będącego na czacie.
 • /who nazwa kanału - pokazuje kto znajduje się na danym kanale.
 • /whoami - pokazuje Twoją lokalizację na Battle.net.
 • /whois nick - pokazuje gdzie znajduje się dany gracz.
 • /time - wyświetla czas lokalny oraz panujący na Battle.net.
 • /users - wyświetla ilość graczy oraz rozgrywanych aktualnie gier na Battle.net.
 • /squelch nick: Ignoruje wiadomości od danego gracza.
 • /unsquelch nick: Pozwala przywrócić przyjmowanie komunikatów od odrzuconego wcześniej użytkownika.
 • /ignore nick - Ignoruje wiadomości od danego gracza.
 • /unignore nick - Pozwala przywrócić przyjmowanie komunikatów od odrzuconego wcześniej użytkownika.

Komendy dla operatora

 • /ban [nazwa użytkownika] [treść] - wyrzuca danego użytkownika z kanału bez możliwości powrotu na kanał.
 • /unban [nazwa użytkownika] - pozwala powrócić na kanał zbanowanemu użytkownikowi.
 • /kick [nazwa użytkownika] [treść] - wyrzuca danego użytkownika z kanału z możliwością powrotu na kanał.
 • /designate [nazwa użytkownika] - wybiera osobę, która ma zostać operatorem (po tobie).
 • /resign - pozwala operatorowi stać się "normalnym" użytkownikiem.