W poniższym dziale przedstawione zostały niezgodności występujące pomiędzy Diablo 1 / Hellfire oraz Diablo 2 Lord of Destruction. Sekcja ta została podzielona na kilka kategorii w których zostały przedstawione różnice zachodzące pomiędzy tymi grami.

***


Potwory
W Diablo 1 każdy rodzaj potwora podzielony jest na 4 podtypy (oprócz Hellfire), natomiast w Diablo 2 dzieli się zazwyczaj na 5 podtypów.

Fallen – W Diablo 1 to stworzenie zaliczane jest do Zwierząt a w Diablo 2 oznaczone jest jako Demon.

Unraveler – Ten potwór występuje w Diablo 2 natomiast w Diablo 1 należy do grupy tzw. Potworów nieaktywnych, czyli potworów, które nie znalazły się w ostatecznej wersji Diablo 1, a wciąż znajdują się w plikach oraz kodzie gry. Jednak potwór ten dostępny jest w Dodatku do Diablo – Hellfire, jednak posiada zmienioną nazwę na The Sheredded


Zwoje
W Diablo 2 występują księgi zwoi, które mogą pomieścić do 20 zwoi, w Diablo 1 takie księgo nie występują. W pierwszej części Diablo w zwojach dostępne są czary jednorazowego użytku, natomiast w Diablo 2 w zwojach występują tylko Miejski Portal oraz Identyfikacja.


Runy
Zarówno Hellfire jak i Lord of Destruction wprowadzają do gry runy, jednak różnica polega na tym, iż w Hellfire runy są czymś w rodzaju pułapek a w Lord of Destruction runy można umieścić w uzbrojeniu, przez co zbroje/bronie otrzymują dodatkowe właściwości.


Mikstury
W Diablo 1 mikstury many oraz życia występują w dwóch rodzajach natomiast w Diablo 2 występują w czterech rodzajach. W Diablo 2 wprowadzono kilka dodatkowych mikstur, których nie ma w Diablo 1. Zresztą nawet gdyby istniały to i tak z przyczyn technicznych nie miałyby zastosowania. W Hellfire dostępne są oleje, które poprawiały właściwości przedmiotów, w Diablo 2 brak tego typu mikstur. W Diablo 1 występują Eliksiry Siły, Magii, Zręczności oraz Żywotności, które na stałe zwiększały o jeden punkt Siłę, Magię, Zręczność lub Żywotność, aż do momentu osiągnięcia maksymalnej wartości danego atrybutu. W Diablo 2 brak tego typu mikstur.


Kapliczki
Żadna z kapliczek, które występują w Diablo 1, nie ma swego odpowiednika w Diablo 2 LoD. Kapliczki występujące w D1 są bardziej tajemnicze i mroczne niż te występujące w D2, oraz mogą posiadać negatywne skutki.


Czary
W Diablo 1 czary dostępne są w księgach i praktycznie każda klasa postaci może nauczyć się wszystkich czarów, lecz tylko mag będzie nimi najlepiej władał. Natomiast w Diablo 2, każda postać posiada własne, przypisane do siebie umiejętności, które wybierane są z drzewka umiejętności. Wiele czarów występujących w D1 nie zostało wykorzystanych w D2. np. takie czary jak: Phasing, Stone Curse, Elemental. Blood Star, Flame Wave, Warp, Apocalypse, i jeszcze kilka innych innych.