W poniższych tabelkach zamieszczone są wszystkie zwykłe przedmioty (bazowe), które dostępne są w grze. Można je znaleźć w podziemiach klasztoru lub kupić u Griswolda, Adrii, albo Wirta. Biżuterie można kupić tylko w grze Single Player, ponadto można ja znaleźć w podziemiach. Znajdują się tu również przedmioty na których opierają się przedmioty uzyskane poprzez wykonanie zadań. Są to specjalne przedmioty których nie można znaleźć w grze.

PRZEDMIOTY ZWYKŁE

BIŻUTERIA
Nazwa Ring Amulet
Wygląd Ring Amulet
Wytrzymałość Niezniszczalny Niezniszczalny
Wymagania - -
Cena 1000 1200
qlvl 5, 10, 15 8, 16

Biżuteria zawsze posiada przyrostek i/lub przedrostek (Affixy), wyjątkiem są unikaty.

HEŁMY
Nazwa Cap Skull Cap Helm Full Helm Crown Great Helm
Wygląd Cap Skull Cap Helm Full Helm Crown Great Helm
Klasa Zbroi 1 - 3 1 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 11 10 - 15
Wytrzymałość 15 20 30 35 40 60
Wymagania brak brak 25 Siły 35 Siły brak 50 Siły
Cena 15 25 40 90 200 400
qlvl 1 4 8 12 16 20
LASKI
Nazwa Short Staf Long Staff Składana Laska Quarter Staff War Staff
Wygląd Short Staff Long Staff Composite Staff Quarter Staff War Staff
Obrażenia 2 - 4 4 - 8 5 - 10 6 - 12 8 - 16
Wytrzymałość 25 35 45 55 75
Wymagania brak brak brak 20 Siły 30 Siły
Cena 30 100 500 1000 1500
qlvl 1 4 6 9 12

Wszystkie laski to bronie dwuręczne.

ŁUKI
(część pierwsza)
Nazwa Short Bow Long Bow Hunter's Bow Composite Bow
Wygląd Short Bow Long Bow Hunter's Bow Composite Bow
Obrażenia 1 - 4 1 - 6 2 - 5 3 - 6
Wytrzymałość 30 35 40 45
Wymagania brak 25 Siły
30 Zręczności
20 Siły
35 Zręczności
25 Siły
40 Zręczności
Cana 10 250 350 600
qlvl 1 5 3 7

Wszystkie łuki to bronie dwuręczne.

ŁUKI
(część druga)
Nazwa Short Battle Bow Long Battle Bow Short War Bow Long War Bow
Wygląd Short Battle Bow Long Battle Bow Short War Bow Long War Bow
Obrażenia 3 - 7 1 - 10 4 - 8 1 - 14
Wytrzymałość 45 50 55 60
Wymagania 30 Siły
50 Zręczności
30 Siły
60 Zręczności
35 Siły
70 Zręczności
45 Siły
80 Zręczności
Cena 750 1000 1500 2000
qlvl 9 11 15 19

Wszystkie łuki to bronie dwuręczne.

MACZUGI
Nazwa Club Spiked Club Mace Morning Star Flail War Hammer Maul1
Wygląd Club Spiked Club Mace Morning Star Flail War Hammer Maul
Obrażenia 1 - 6 3 - 6 1 - 8 1 - 10 2 - 12 5 - 9 6 - 20
Wytrzymałość 20 20 32 40 36 50 50
Wymagania brak 18 Siły 16 Siły 26 Siły 30 Siły 40 Siły 55 Siły
Cena 20 225 200 300 500 600 900
qlvl 1 4 2 3 7 5 10

1Ten przedmiot jest bronią dwuręczną, wyjątkiem jest Barbarzyńca, który może go trzymać w jednej ręce.

MIECZE
(część pierwsza)
Nazwa Dagger Sword1 Short Sword Sabre Scimitar Blade
Wygląd Dagger Sword Short Sword Sabre Scimitar Blade
Obrażenia 1 - 4 1 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7 3 - 8
Wytrzymałość 16 8 24 45 28 30
Wymagania brak 15 Siły
20 Zręczności
18 Siły 17 Siły 23 Siły
23 Zręczności
25 Siły
30 Zręczności
Cena 60 50 120 170 200 280
qlvl 1 n/a 1 1 4 4

1Dostępny tylko dla Barda, jako broń początkowa.

MIECZE
(część druga)
Nazwa Falchion Long Sword Claymore Broad Sword Bastard Sword Two-Handed Sword1 Great Sword1
Wygląd Falchion Long Sword Claymore Broad Sword Bastard Sword Two-Handed Sword Great Sword
Obrażenia 4 - 8 2 - 10 1 - 12 4 - 12 6 - 15 8 - 16 10 - 20
Wytrzymałość 20 40 36 50 60 75 100
Wymagania 30 Siły 30 Siły
30 Zręczności
35 Siły 40 Siły 50 Siły 65 Siły 75 Siły
Cena 250 350 650 750 1000 1800 3000
qlvl 2 6 5 8 10 14 17

1Ten przedmiot jest bronią dwuręczna, wyjątkiem jest Barbarzyńca, który może go trzymać w jednej ręce.

TARCZE
Nazwa Buckler Small Shield Large Shield Kite Shield Gothic Shield Tower Shield
Wygląd Buckler Small Shield Large Shield Kite Shield Gothic Shield Tower Shield
Klasa Zbroi 1 - 5 3 - 8 5 - 10 8 - 15 14 - 18 12 - 20
Wytrzymałość 16 24 32 40 50 60
Wymagania bral 25 Siły 40 Siły 50 Siły 80 Siły 60 Siły
Cena 30 90 200 400 2300 850
qlvl 1 5 9 14 23 20
TOPORY
Nazwa Small Axe Axe Large Axe Broad Axe Battle Axe Great Axe
Wygląd Small Axe Axe Large Axe Broad Axe Battle Axe Great Axe
Obrażenia 2 - 10 4 - 12 6 - 16 8 - 20 10 - 25 12 - 30
Wytrzymałość 24 32 40 50 60 75
Wymagania brak 22 Siły 30 Siły 50 Siły 65 Siły 80 Siły
Cena 150 450 750 1000 1500 2500
qlvl 2 4 6 8 10 12

Wszystkie topory to bronie dwuręczne.

ZBROJE

Zbroje możemy podzielić na trzy typy: Lekkie Zbroje - Rags, Cape, Cloak, Robe, Quilted Armor, Leather Armor, Hard Leather Armor, Studded Leather Armor, Średnie Zbroje - Ring Mail, Chain Mai, Scale Mail, Splint Mail, Ciężkie Zbroje - Breast Plate, Plate Mail, Field Plate, Gothic Plate. Każdy typ zbroi nadaje postaci inny wygląd.

ZBROJE LEKKIE
(część pierwsza)
Nazwa Rags Cape Cloak Robe
Wygląd Rags Cape Cloak Robe
Klasa Zbroi 2 - 6 1 - 5 3 - 7 4 - 7
Wytrzymałość 6 12 18 24
Wymagania brak brak brak brak
Cena 5 10 40 75
qlvl 1 1 2 3
ZBROJE LEKKIE
(część druga)
Nazwa Quilted Armor Leather Armor Hard Leather Armor Studded Leather Armor
Wygląd Quilted Armor Leather Armor Hard Leather Armor Studded Leather Armor
Klasa Zbroi 7 - 10 10 - 13 11 - 14 15 - 17
Wytrzymałość 30 45 40 45
Wymagania brak brak brak 20 Siły
Cena 200 300 450 700
qlvl 4 6 7 9
ŚREDNIE ZBROJE
Nazwa Ring Mail Chain Mail Scale Mail Splint Mail
Wygląd Ring Mail Chain Mail Scale Mail Splint Mail
Klasa Zbroi 17 - 20 18 - 22 23 - 28 30 - 35
Wytrzymałość 50 55 60 65
Wymagania 25 Siły 30 Siły 35 Siły 40 Siły
Cena 900 1250 2300 3250
qlvl 11 13 15 17
CIĘŻKIE ZBROJE
Nazwa Breast Plate Plate Mail Field Plate Gothic Plate Full Plate Mail
Wygląd Breast Plate Plate Mai Field Plate Gothic Plate Full Plate Mail
Klasa Zbroi 20 - 24 42 - 50 40 - 45 50 - 60 60 - 75
Wytrzymałość 80 75 80 100 90
Wymagania 40 Siły 60 Siły 65 Siły 80 Siły 90 Siły
Cena 2 800 4 600 5 800 8 000 6 500
qlvl 16 19 21 23 25
PRZEDMIOTY QUESTOWE1
Nazwa Męstwo Arkaine Krowia Zbroja Tasak Klinga Griswolda Grzywa Arlekina Korona Nieumarłych Zaslona Stali
Bazowo Zbroja Pierścieniowa Pełna Zbroja Płytowa Topór Palasz Kaptur Korona Wielki Hełm
Obrażenia - - 4 - 24 4 - 12 - - -
Klasa Zbroi 0 - 0 0 - 0 - - 0 - 0 15 - 15 18 - 18
Wytrzymałość 40 40 10 50 15 50 60
Wymagania - 50 Siły - 40 Siły - - -

1Tabela zawiera bazowe przedmioty na których oparte są przedmioty otrzymane za wykonanie zadań (bez pierścieni i amuletów). Zauważ że powyższe właściwości mogą zostać zmienione poprzez jakąś unikalna właściwość przedmiotu questowego.