Po uruchomieniu Diablo, wybierz grę pojedynczego gracza klikając na opcji "Single Player" lub naciskając klawisz Enter. Jeżeli rozpoczynasz grę po raz pierwszy, pojawi się ekran tworzenia nowej postaci ("New Single Player Hero". Jeżeli nie - pojawi się lista zachowanych postaci. Podwójne kliknięcie na opcji "New Hero" spowoduje utworzenie nowej postaci.

UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MYSZY

Generalnie rzecz biorąc, kierowanie postacią odbywa się za pomocą myszy, zapoznaj się więc z kilkoma terminami, których będziemy używali w dalszej części. Termin "kliknięcie lewym przyciskiem" oznacza naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy. Analogicznie wygląda sprawa kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Termin "dwukrotne kliknięcie" oznacza szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku myszy. Jeżeli korzystasz z myszy z trzema przyciskami, środkowy nie będzie wykorzystywany.

Użytkownicy komputerów Macintosh: Jako że instrukcja mówi "kliknięcie prawym przyciskiem" (right-click), użytkownicy posiadający myszkę z jednym przyciskiem mogą przytrzymać klawisz i kliknąć aby otrzymał funkcję "kliknięcie prawym przyciskiem". Jeśli posiadasz wieloprzyciskową programowalną myszkę, to możesz sobie zaprogramować by wysłać "komendę-kliknięcie".Żeby to uczynić, proszę podążaj za wskazówkami, które zostały dołączone do //instrukcji// twojej myszki

Mysz w Diablo 1
Mysz w Diablo 1

TWORZENIE POSTACI

W grze Diablo będziesz miał do czynienia z trzema pierwowzorami - inaczej mówiąc klasami postaci, Mimo iż postacie należące do każdej z tych klas mają wspólne cechy, jednak maja różne wady i zalety. Dodatkowo, każda z klas posiada wyjątkową umiejętność z której jedynie jej członkowie mogą czynić użytek.

Na początek wybierz klasę Wojowników podświetlając opcje "Warrior" i klikając lewym przyciskiem myszy na opcji "OK". Wojownicy są postaciami najsilniejszymi i najbardziej odpornymi, dlatego też najlepiej sprawdzają się w bezpośredniej walce. Ich początkowa umiejętność reperacji pozwala w razie potrzeby w trakcie walki szybko naprawić posiadana broń i zbroję.

Był umiejętny na tyle, by żyć jeszcze
jeśli wiedza może stanąć przeciwko śmierci.

-William Shakespear

Diablo 1 Single Player

Następnie podaj nazwę postaci, którą właśnie tworzysz. Od tego miejsca rozpoczyna się podróż po świecie Diablo. Zostanie utworzony nowy świat i znajdziesz się w mieście Tristram.

Moc i magia są szprychami tego samego koła...
Jeżeli jednej zabraknie, brakuje obydwu...

Tristram
Diablo 1 Town

Przesuń kursor myszy na maczugę znajdującą się w plecaki. Zauważ, że przedmiot podświetli się, zaś poniżej w oknie opisu pojawi się jego opis. Kliknij lewym przyciskiem na maczudze, a kursor myszy przyjmie jego kształt. Przesuń kursor w puste miejsce plecaka i ponownie kliknij - właśnie przeniosłeś maczugę w inne miejsce.

Aby porzucić przedmiot, wybierz go klikając lewym przyciskiem myszy, przesuń kursor na okno akcji i ponownie kliknij. Twój bohater rzuci przedmiot na ziemię. Przesuń kursor na porzucony kołek - zostanie on otoczony błękitnym podświetleniem. W oknie opisu pojawi się nazwa przedmiotu. Kliknij lewym przyciskiem na kołku, aby ponownie go podnieść. Kiedy ekran stanu posiadania jest widoczny, przedmioty nie są automatycznie umieszczane w plecaku. Przesuń kursor nad wolne przegródki plecaka i kliknij lewym przyciskiem, aby go w nim umieścić.

Znajdujące się w plecaku przedmioty takie jak manuskrypty czy książki mogą zostać użyte za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Napoje lub inne przedmioty, których użycie nie wymaga podania celu, zostaną użyte natychmiast. Jeżeli czar lub jakiś efekt wymaga podania celu jego działania, kursor zmieni kształt. Przesuń go na przedmiot, na którym chcesz go użyć i jeszcze raz kliknij.

Ekran stanu posiadania możesz zamknąć przyciskając przycisk Inventory lub klawisz "I". Możesz go także zamknąć naciskając klawisz spacji - naciśnięcie spacji automatycznie zamyka wszystkie ekrany informacyjne.

Widziałem potworności, jakie
leżą wewnątrz ziemi.

Czując na skórze lodowaty
oddech ciemności, znajdowałem
się w szponach samej śmierci.

Jaka modlitwa może uzdrowić
rany jakie zostawiły objęcia
Terroru?

Pas
Pas

Małe przedmioty takie jak magiczne napoje, czy manuskrypty możesz nosić przy pasie, zamiast trzymać w plecaku, dzięki czemu możesz łatwiej je używać. Każdy wojownik rozpoczyna przygody z dwoma napojami uzdrawiającymi. Wyświetlana w prawym dolnym rogu liczba oznacza klawisz, którego naciśniecie spowoduje użycie przedmiotu. Dla przykładu naciśniecie "1" spowoduje, że Twój bohater wypije uzdrawiający napój, który znajduje się w pierwszym slocie przy pasie. Przedmioty niesione przy pasie możesz używać także klikając na nich prawym przyciskiem myszy. Kiedy postać podnosi mały przedmiot, automatycznie jest on umieszczany przy pasie, jeśli znajduje się na nim wolne miejsce. Możesz także przenosić przedmioty z plecaka na pas, gdy otworzysz ekran stanu posiadania, klikniesz lewym przyciskiem na przedmiocie, który chcesz podnieść i klikniesz ponownie w małym miejscu gdzie chcesz go przenieść.

PORUSZANIE SIĘ

Aby się poruszać, najpierw musisz za pomocą kursora wskazać miejsce, gdzie chcesz by się udała, a następnie przytrzymać lewy przycisk myszy. Bohater automatycznie zacznie się przemieszczać w tym kierunku. Zauważ, że ściany, przedmioty i zamknięte drzwi niekiedy nie pozwolą mu na dotarcie do wskazanego miejsca.

Prawdziwa siła wojownika
leży nie w jego ciele
lecz w jego duchu

KONTAKTY Z INNYMI OSOBAMI (NPC)

Nadszedł czas byś zapoznał się z miastem Tristram i porozmawiał z nielicznymi pozostałymi w nim ludźmi. Skieruj się ku znajdującej się w centrum miasta fontannie, Zobaczysz kilka osób. Przesuń kursor na dużego człowieka znajdującego się po prawej części ekranu. Jego nazwa pojawi się w oknie opisu. Mieszkańcy miasta lub labiryntu mogą poprosić Twojego bohatera, by wykonał jakieś zadanie albo pomógł im w ich problemach. Niektórzy z nich maja dostęp do bogów i magicznych artefaktów, które mogą być przydatne w trakcie Twojej podróży. Aby porozmawiać z Griswoldem, kliknij na nim lewym przyciskiem myszy.

Centrum Tristram
Centrum Tristram
Kuźnia Griswolda
Kuźnia Griswolda

Griswold jest kowalem i może wyposażyć cię w broń i zbroję. Kliknij na opcji zakupu "Buy Basic Items". Pojawi się lista przedmiotów, które Griswold ma do sprzedania. Możesz kliknąć na psku przewijania lub przewijać listę za pomocą klawiszy kursora (tych ze strzałkami). Wraz z nazwą przedmiotu na liście pokaże się jego opis, statystyki oraz cena. Przedmioty zaznaczone na czerwono są zbyt trudne w użyciu dla twojego bohatera, może on być zbyt słaby by unieść przedmiot, lub zbyt niezgrabny, by go właściwie używać. Kliknij lewym przyciskiem na opcji "Back" lub naciskając klawisz "Escape", a powrócisz do głównego menu rozmowy. Kliknij na opcji "Leave the Shop" lub ponownie naciśnij "Escape", aby zakończyć rozmową z Griswoldem.

DZIENNIK PODRÓŻY

Przejdź się po Tristram i rozmawiaj z napotkanymi osobami. Może zdarzyć się, że niektóre poproszą cię o wykonanie dla nich jakiegoś zadania - dostaniesz pierwsze zadania. Zadania będą misjami, które będziesz musiał odbyć w trakcie walki ze złem, które spadło na kraj.

Aby zobaczyć listę zadań, które aktualnie masz do wykonania, albo przejrzeć instrukcje, które Ci przekazano, zajrzyj do dziennika podróży. Kliknij na znajdującym się na pasku interfejsu przycisk Quests lub naciśnij klawisz "Q". Wyświetlone zostaną wszystkie zadania, które podjąłeś się wykonać. Kliknięcie na nazwie zadania lub naciśnięcie "Enter" umożliwi Ci ponowne przeczytanie celu misji. aby zamknąć dziennik, przyciśnij jeszcze raz przycisk Quests lub naciśnij klawisz "Q". Możesz także nacisnąć klawisz spacji, kiedy podejmiesz się wykonania jakiegoś zadania, porozmawiaj jeszcze raz ze wszystkimi napotkanymi osobami- być może będą miału jakieś informacje, które mogą Ci pomóc.

Wounded Townsman
Zadanie: The Butcher

WCZYTYWANIE I ZAPISYWANIE STANU GRY

Prawdopodobnie przed zejściem do labiryntu będziesz chciał zapisać stan gry. W tym celu wywołaj główne menu przyciskając przycisk Menu lub naciskając klawisz "Escape". W menu tym możesz zachować stan aktualnej gry (opcja Save Game), wczytać zachowany stan (Load Game), rozpocząć nową grę (New Game) lub zakończyć grę (Quit game) lub zmienić opcje gry (Options). Kliknij na opcji "Save Game" aby zachować stan gry. Jeżeli grasz samotnie (Single Player), to na jedna postać może przypadać tylko jeden stan gry. W przypadku gry wielu graczy (Multi Player) stan ich przygód w Tristram zachowywany jest automatycznie.

Menu gry
Menu gry
Opcje gry
Opcje gry

OPCJE GRY

Na ekranie opcji możesz zmienić głośność z jaka będą odtwarzana efekty dźwiękowe (sound) lub muzyka (music) a także ustawić sposób wyświetlania kolorów ciemnych i jasnych zmieniając tzw. współczynnik gamma. Im dalej na prawo przesuwasz suwak gamma, tym jaśniej będzie wyświetlana grafika. Menu możesz opuścić przyciskając przycisk Menu lub naciskając klawisz "Escape".

WEJŚCIE DO PODZIEMI

Wreszcie jesteś gotów do rozpoczęcia zadania zniszczenia Diablo. Gdy przesuniesz kursor nad wrota kościoła, odkryjesz drogę do labiryntu. Kliknięcie lewym przyciskiem na wejście spowoduje wejście w ciemności.

Wounded Townsman
Podziemia

Widok labiryntu jest zbliżony do widoku miasta z jednym wyjątkiem: kiedy podchodzisz do drzwi lub ścian, stają się one półprzezroczyste, tak że możesz zauważyć istoty za nimi czyhające lub ukryte przedmiotu. Widoczne są tylko te istoty i obiektu, które znajdują się bezpośrednio w zasięgu wzroku.

ZATRZYMYWANIE GRY

W pobliżu wejścia do labiryntu mogą czaić się już różne potwory. Aby zatrzymać grę, naciśnij klawisz "P". Ekran zrobi się cały czarowny, byś mógł łatwo zauważyć, że gra została wstrzymana. Ponowne naciśnięcie klawisza "P" spowoduje wznowienie gry. Zatrzymywanie gry dostępne jest jedynie w grze Single Player.

POZNAWANIE OTOCZENIA

W labiryncie poruszasz się w taki sposób jak w mieście. Tak samo klikając wskazujesz miejsce, w które chcesz się udać, albo przytrzymując przycisk myszy idziesz w kierunku wskazywanym przez kursor. Wszystko, co posiada zaznaczenie, będzie podświetlane, kiedy wskażesz je kursorem. Potwory będą podświetlane na czerwono, przedmioty, które możesz podnieść, będą podświetlane na niebiesko, a elementy labiryntu, takie jak drzwi, są podświetlane kolorem złotym. Kliknięcie lewym przyciskiem na takim przedmiocie spowoduje, że Twój bohater podejdzie i wykorzysta go.

Nie kieruje mną nienawiść,
nie kieruje mną strach,
nie kieruje mną pożądanie,
obowiązek ani żadne racje.
Nie odczuwam już niczego.
Wszystko pozostałe jest Karą
Zimną, ciężką, ostateczną...

WALKA

Walka przebiega w ten sam sposób co poruszanie się. Aby zaatakować jakąś kreaturę, wskaż ja kursorem (podświetl ją) a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Jednocześnie w oknie opisu pojawi się nazwa istoty. Jeżeli nie znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie, Twój bohater podejdzie do niej i dopiero wtedy zaatakuje. Jeżeli używasz łuki, albo chcesz pozostać pod osłoną np. drzwi, przytrzymanie klawisza "Shift" w trakcie ataku spowoduje, że postać nie będzie się poruszała w kierunku wroga - bohater będzie raził go mieczem lub strzałami, lecz nie wykona nawet jednego kroku.

Pochodź po labiryncie i znajdź jakieś istoty z którymi możesz powalczyć. Nie zapominaj, że gdy zacznie brakować Twoich punktów życia, możesz je odzyskać pijąc napój uzdrawiający.

AUTOMAPA

W trakcie poruszania się po labiryncie bardzo przydaje się automatyczna mapa. Aby ją wyświetlić, kliknij na przycisku Map lub naciśnij klawisz "Tab". Zostanie ona nałożona na obszar akcji. Położenie Twojego bohatera jest wskazywane przez pomarańczową strzałkę. Jej grot wskazuje kierunek, w którym patrzysz. Drzwi i schody są zaznaczone kolorem złotym. Mapę można przesuwać za pomocą klawiszy strzałek, klawisze + i - umożliwiają zmianę jej skali. W trakcie wyświetlania mapy czas w grze nie ulega zatrzymaniu, tak więc ciągle możesz się poruszać, walczyć oraz być atakowanym przez mieszkańców labiryntu.

Automapa
Minimapa

Aby schować mapę, kliknij na przycisku Map lub naciśnij klawisz "Tab". Podobnie jak poprzednio, wszystkie ekrany (łącznie z automapą) możesz schować naciskając klawisz spacji.

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIE I POZIOMY WTAJEMNICZENIA

Kontynuuj penetracje labiryntu. Znajdziesz nowe rodzaje broni, sprawdź, które z nich są efektywne w walce z różnymi rodzajami kreatur. Nie zapominaj o napojach uzdrawiających. Jeżeli sytuacja stanie się krytyczna - uciekaj i szukaj pomocy w mieście.

Menu Char
Charakterystyki postaci

Niekiedy, Twoja postać zdobędzie wystarczającą ilość punktów doświadczenia, by osiągnąć nowy poziom wtajemniczenia. Kiedy to się stanie, sfery Życia i Many zostaną całkowicie wypełnione, zaś w obszarze akcji pojawi się przycisk Level Up. Kliknięcie na nim spowoduje pojawienie się ekranu informacji o postaci i umożliwi wybór, które cechy postaci chcemy poprawić. Kliknięcie lewym przyciskiem na wyświetlonym po prawej stronie okna cechy przycisku Level Up2 spowoduje jej ulepszenie. Podobnie wzrośnie efektywność Twojej postaci w walce oraz rzucaniu czarów.

KORZYSTANIE Z UMIEJĘTNOŚCI I CZARÓW

Kiedy zdobędziesz wystarczająca ilość punktów doświadczenia, wróć do wyjścia. Jeżeli odszedłeś za daleko i nie pamiętasz gdzie się ono znajduje, za pomocą automapy możesz możesz łatwo zlokalizować jego położenie. Nim wrócisz do miasta, kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisku Spells znajdującym się na pasku interfejsu lub naciśnij klawisz "B". Pojawi się księga czarów, w której znajdziesz informacje wszystkich czarów i umiejętności, które są Ci znane. Klikanie na znajdujących się w dole przyciskach z numerami pozwoli na zmianę strony księgi. Klikniecie prawym przyciskiem na zaklęciu bądź umiejętności spowoduje przygotowanie go do użycia - na pasku interfejsu pojawi się ikona. Teraz przygotuj do wykorzystania umiejętność reperacji (Repair Skill) klikając lewym przyciskiem na pierwszej ikonie pierwszej strony księgi czarów. Następnie zamknij księgę klikająca na przycisk Spells, lub naciskając klawisz "B".

Menu Czarów
Menu Zaklęć

Przesuń kursor na obszar akcji i kliknij prawym przyciskiem myszy. Twój bohater przez chwilę zostanie otoczony magiczną aurą, a kursor zamieni się w ikonę reprezentującą umiejętność reperacji. Zostanie także otworzony ekran stanu posiadania. Jeżeli wskażesz jakiś przedmiot kursorem i kliknij lewym przyciskiem myszy, zostanie on naprawiony. W taki sposób używa się większości czarów i uzdolnień, chociaż niektóre z nich same znajdują cel swojego działania - będziesz musiał trochę poeksperymentować, aby nauczyć się stosować obie techniki. Podobnie - klikniecie prawym przyciskiem na ikonie z księgi czarów spowoduje rzucenie zaklęcia.

SZYBKI DOSTĘP DO KSIĘGI I KLAWISZY CZARÓW

Następną metodą pozwalająca na wybór czaru lub umiejętności, którą chcesz wykorzystać, jest kliknięcie na znajdującym się na pasku interfejsu ikonie speed book lub naciśnięcie klawisza "S". W dolnej części obszaru akcji wyświetlona zostanie skrócona księga czarów - rząd ikon reprezentujących posiadane uzdolnienia i czary, które możemy wykorzystać. Umiejętności są wyświetlane w kolorze złotym. wyuczone zaklęcia w kolorze błękitnym, zaklęcia zawarte w manuskryptach - czerwone, zaś te, których możemy korzystać używając magicznych lasek, są pomarańczowe. Istnieje również możliwość ze z jakiś powodów nie możesz używać wyuczonego czary - wtedy będzie on wyświetlany w kolorze szarym. Aby przygotować czar / umiejętność do wykorzystania, kliknij na reprezentującej go ikonie.

Lista Zaklęć
Lista Czarów

Kiedy nauczysz się zaklęć lub znajdziesz jakieś magiczne przedmioty, może okazać się korzystne przypisanie ich wykorzystywania do klawiszy funkcyjnych. Otwórz skrócona księgę czarów i naciśnij klawisz F5. Opis czaru zmieni się i będzie wskazywał na przypisany klawisz. Od tego momentu naciśnięcie klawisza F5 będzie oznaczało przygotowanie czaru do użycia. Do takich celów możesz wykorzystać klawisz od F5 do F8.

KONIEC WPROWADZENIA

Możesz teraz swobodnie kontynuować podróż Twojego bohatera. Możesz również wrócić do głównego menu (przyciskając przycisk Menu lub klawisz "Escape") i wybrać opcje "New Game" i utworzyć nowego bohatera. aby lepiej poznać świat, w którym przyjdzie Ci podróżować, dowiedzieć się jakie zamieszkują go istoty i co możesz w nim znaleźć, zapoznaj się z pozostałymi informacjami, które zawarte są w Kronice Noktisa.

Sam dźwigaj broń wiedzy
i zbroje mądrości.

Zwycięstwa osiąga się tak samo
dzięki sile umysłu i woli,
jak dzięki sile i stali.

Big Dagger