Z powodu sposobu w jaki gra generuje unikalne przedmioty, niektóre unikaty nie mogą zostać znalezione w trybie Multi Player. Jednak te przedmioty można znaleźć w trybie Single Player, lecz tylko wtedy, gdy zostanie znaleziony inny unikat, który bazuje na takim samym przedmiocie oraz posiada identyczny qlvl, a wszystko to musi się odbyć w tej samej sesji gry. To zjawisko występuje wtedy, gdy zaistnieje wiele przedmiotów tego samego typu oraz o tym samym qlvl. W poniższych działałach zostały przedstawione niewykrywalne unikaty w Diablo Hellfire. W poniższej tabelce zostały przedstawione niewykrywalne unikaty w Diablo oraz Hellfire. Przy przedmiotach z Hellfire, należy również uwzględnić przedmioty z Diablo.

Niewykrywalne Unikaty
DiabloHellfire1
Bramble (ring)Armor of Gloom (full plate mail)
Crackrust (mace)Demonspike Coat (full plate mail)
The Deflector (buckler)Giant's Knuckle (ring)
Gonnagal's Dirk (dagger)The Grizzly (two-handed sword)
Lightforge2 (mace)Inferno (long sword)
The Mangler (large axe)Karik's Ring (ring)
Mercurial Ring (ring)
Ring of Magma (ring)
Ring of the Mystics (ring)
Xorine's Ring (ring)
1Dodając te wszystkie z Diablo.
2Mimo iż wydaje się być wykrywalny w trybie Single Player to zmieni się w inny przedmiot po rozpoczęciu nowej gry albo jej wczytaniu.


Poniższa tabela przedstawia porządek dla tych sytuacji, gdzie więcej niż dwa unikaty posiadają ten sam qlvl. Przedmiot, którego nie ma w powyższej tabeli a znajduje się w poniższej tabeli, zawsze wypada jako pierwszy (i zawsze może wypaść w trybie multi player).

Przedmiot BazowyqlvlPorządek od pierwszego do ostatniego1
Full Plate Mail25Demon Plate Armor, Armor of Gloom and Demonspike Coat
Mace1Civerb's Cudgel, Crackrust and Lightforge
Ring8Ring of Thunder, Ring of the Mystics, Ring of Magma, Karik's Ring, Xorine's Ring, Mercurial Ring and Giant's Knuckle
1W trybie multi player tylko ten pierwszy jest "znajdywalnym" przedmiotem.