W poniższym artykule przedstawiono w jaki sposób następuje generowane przedmiotów w sklepie u Griswolda. Autorem artykułu jest LennyLen.

Na początek objaśnienie skrótów użytych w artykule:

clvl - character level
qlvl - quality level
ilvl - item level (pośrednia wartość używana w obliczeniach)

Aby określić, kiedy dany przedmiot zostanie upuszczony, należy wziąć pod uwagę dwie kwestie - przedmiot bazowy oraz affixy.

PRZEDMIOT BAZOWY

Qlvl przedmiotów bazowych zawsze jest generowany w zakresie ilvl/4 do ilvl.
[Formuła A]
Wartość zmiennej ilvl jest determinowana przez numer przedmiotu na liście „kupna” u Griswolda. Mianowicie następująco:

Slot Ilvl
1 clvl-1
2 clvl-1
3 clvl
4 clvl
5 clvl+1
6 clvl+2

WAŻNE: Zarówno dla przedmiotów bazowych, jak i affixów, maksymalny ilvl, jaki może być wygenerowany wynosi 30.

AFFIKSY

Qlvl afiksów generowany jest zawsze w przedziale ilvl/2 do ilvl [Formuła B]. Ilvls dla afiksów ma te same wytyczne, co dla przedmiotów bazowych.

OBLICZANIE, KIEDY DANY PRZEDMIOT BĘDZIE W SPRZEDAŻY.

Jako przykład, posłużę się King’s {bastard} Sword of Haste.

Bastard Sword qlvl: 10
King's qlvl: 28
Haste qlvl: 27

Aby wyliczyć, kiedy będziesz mógł kupić „Bastard Sword”, użyjemy odwróconej formuły A. To daje nam ilvl= qlvl do qlvl*4. Z qlvl Bastard Sword równym 10 daje nam to ilvl = 10 do 40. Wstawmy te wartości do tabeli powyżej, aby wyliczyć clvls.

Najwcześniejszym momentem, kiedy przedmiot może być wygenerowany jest, gdy clvl + 2 = 10, co jest na clvl 8. Z drugiej strony górna granica wynosi clvl-1 = 41, lub clvl 41. Jednak należnie do ograniczenia ilvl do 30, KAŻDA postać ponad 30 generuje ilvl równy 30, który znajduje się w pożądanym przez nas przedziale (10- 40).

Dla każdego z afiksów użyjemy odwróconej formuły B, która wynosi ilvl = qlvl do qlvl*2. Ponownie, wyliczyć musimy to dla każdego slotu(miejsca) w rzeczac sprzedawanych przez Griswolda. Dla „King’s” ilvl wynosi 28 do 56, gdzie ilvl zawiera się w przedziale od clvl-1 do clvl+2. Przy dolnej granicy, mamy 28 = (clvl +2) do (clvl-1) lub clvl= 26 do 29. Oznacza to, iż afiks jest dostępny od clvl 26. Przy górnej granicy mamy 56= (clvl+2) do (clvl-1) lub clvl= 54 do 57. Znów, zważając na limitację ilvl, sprowadzamy tę wartość do 30. Każda postać powyżej 30 clvl może wygenerować ten affiks.

Postępując analogicznie dla „Haste”, odkrywamy, iż jest on dostępny od clvl 25 do clvl 55 (clvl 50). Mamy teraz trzy zakresy clvl, jeden dla przedmiotu bazowego, dwa dla każdego z afiksów. Finalnym krokiem będzie sprawdzenia, gdzie te trzy przedziały się pokrywają- to moment, w którym rzecz może być w sprzedaży.

Bastard Sword: 10 - 50
King's: 26 - 50
Haste: 25 - 50

Więc, King’s {bastard} Sword of Haste może być kupiony przez postacie z clvl od 26 do 50.