Poniżej zostały przedstawione wszystkie czary, które występują w Diablo 1/Hellfire oraz w Diablo 2. Niektóre czary mogą różnić się nazwą lecz efekt jest ten sam, lub na odwrót, czyli będą miały taka sama nazwę, lecz inne efekty.

Diablo 1 Diablo 2
Infravision
Inner Sight
Mana Shield
Energy Shield
Teleport
Teleport
Nova
Nova
Lightning
Lightning
Telekinesis
Telekinesis
Charged Bolt
Charged Bolt
Guardian
Hydra
Fire Wall
Fire Wall
Fireball
Fireball
Inferno
Inferno
Fire Bolt
Fire Bolt
Golem
Clay Golem
Bone Spirit
Bone Spirit
Berserk
Confuse
Reflect
Thorns