Blackoak Shield
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Blackoak Shield +10 To Dexterity
-10 To Vitality
-10% Light Radius
High Durability (60)
4 small shield Tak1 5725
The Deflector
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
The Deflector Armor Class: 7
+10% Resist All
-20% Damage
-5 to Hit
1 buckler Tak2 1500
Dragon's Breach
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Dragon's Breach Resist Fire: +25%
+5 To Strength
-5 To Magic
Idestructible
2 kite shield Tak 19200
Holy Defender
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Holy Defender -2 Damage From Enemies
Resist Fire: +20%
High Duarability (96)
Fast Block
10 large shield Tak1 13800
Split Skull Shield
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Split Skull Shield Armor Class: 10
Hit Points: +10
+2 To Strength
-10% Light Radius
Altered Durability (15)
1 buckler Tak 2025
Stormshield
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Stormshield Armor Class: 40
+4 Damage From Enemies
+10 To Strength
Indestructible
Fast Block
24 gothic shield / tower shield Tak3 49000

1Te przedmioty posiadają ten sam obrazek.
2Ten przedmiot posiada obrazek zwykłego Buklera.
3Obie wersje posiadają obrazek zwykłej Gothic Shield.