W tym dziale znajdują się różnego rodzaju podobieństwa oraz różnice jakie zachodzą pomiędzy grą Diablo Hellfire oraz Diablo 2 Lord of Destruction. Sekcja ta została podzielona na kilka kategorii. W niektórych kategoriach gdzie podane jest zestawienie obiektów występujących w D1 oraz D2, przedstawione zostały statystyki ów obiektów (Przedmioty). Nie należy tak bardzo brać pod uwagę tych statystyk, w sensie że w jednej z gier dany przedmiot jest bardziej potężniejszy, gdyż mechanizmy obu gier są zupełnie inne. Przykładowo przedmioty z Diablo 1 są słabsze od przedmiotów z Diablo 2, jednak potwory występujące w D1 również są słabsze od tych występujących w D2.

W poniższych rozdziałach starałem się wymienić, te najważniejsze różnice i podobieństwa pomiędzy obiema grami i zrezygnowałem z wypisywania najdrobniejszych szczegółów, zwłaszcza przy przedstawianiu statystyk przedmiotów czy potworów.