Poniżej znajdują się dodatkowe reguły, które wzięto pod uwagę przy obliczeniu prawdopodobieństwa wypadania unikatów.

  • Musisz zabić wszystkie potwory, rozwalić wszystkie beczki. otworzyć wszystkie skrzynie itd.
  • Przyjmując że na wszystkich poziomach występuje około 185 potworów z wyjątkiem poziomu 1 i 2, gdyż są one mniejsze, przez co posiadają mniejszą liczbę potworów.

  • Na odpowiednich poziomach przyjęto następujące źródła przedmiotów: (zazwyczaj ich  średnia liczba na każdym poziomie) małe kufry (small chest) 7, kufry (chest) 4, duże kufry (large chest) 2.5, 5 dobrych z 6 beczek (barrel), sarkofagi (sarcophagus) 14.5, ścięte ciała (decapitated bodie) 3.5. Dla obliczeń nie ma znaczenia czy liczby są całkowite czy też są ułamkami.

  • Z różnych przyczyn, głównie z powodu dobrej oceny częstotliwości, nie zostały rozważone przedmioty, które czasem pojawiają się bezpośrednio na ziemi lub na stojakach czy półkach ze zbroją. Jednak to nie powinno tak bardzo wpływach na końcowe prawdopodobieństwo.

  • Te wartości są poprawne tylko dla trybu Multi Player. W trybie Multi Player niektóre questowe potwory upuszczają questowy przedmiot zamiast, zamiast magicznego losowego przedmiotu. Również poziomy podziemi normalnie posiadają mniej potworów niż w trybie Single Player. W końcu unikaty trochę inaczej są wybierane w trybie Single Player niż w Multi Player, tzn. niektóre unikaty są "Niemożliwe" w trybie Multi Player. Właściwie w Single Player maja one bardzo małą szanse aby się pojawiły. Porządek wypadania takich unikatów przedstawiony jest w dziale "Niewykrywalne Unikaty". Jednak te wartości powinny być bardziej lub mniej dokładne również dla trybu Single Player.