Unikaty w przeciwieństwie do innych magicznych przedmiotów mogą posiadać aż sześć różnych magicznych właściwości. W trybie Multi Player możesz znaleźć kilka tych samych unikatów, nawet w jednej grze, natomiast w trybie Single Player gra zachowuje ścieżki o tym, który z unikatów istnieje w bieżącej grze i drugi raz nie może utworzyć tego samego unikatu. Jeśli unikat posiada inny wygląd niż przedmiot na którym bazuje, oznacza to iż posiada magiczna właściwość dzięki której może posiadać unikalny wygład. Wszystkie nie questowe unikaty bazują na przedmiotach zwykłych i o ile nie są zmienione przez jakieś magiczne właściwości posiadają wszystkie statystyki bazowego przedmiotu. Unikaty z zadań oparte są na specjalnych questowych przedmiotach bazowych.

Grając w wersję Diablo przeznaczoną dla Playstation, kiedy wznawiasz nową grę unikaty zamieniają się w złoto.

W poniższych działach zostały przedstawione wszystkie unikaty dostępne w Diablo Hellfire, zarówno te wygenerowane losowo jak i te z zadań.

PRZEDMIOTY UNIKALNE

Niektóre spośród powyższych. unikatów nigdy nie pojawią się w trybie multiplayer, a w trybie singleplayer pojawią się tylko pod pewnymi warunkami. Więcej informacji na temat tych unikatów znajduje się w oddzielnym dziale Niewykrywalne Unikaty.