Wszystkie czary w Diablo i Hellfire są jednakowo dostępne dla każdej postaci. Czarów uczymy się poprzez czytanie magicznych ksiąg, które można znaleźć w podziemiach klasztoru, lub zakupić daną księgę u Wiedźmy Adrii. Poziom danego czaru wzrasta wraz z przeczytaniem księgi zawierającej dany czar. Maksymalnie można uzyskać czar na 15 poziomie (bez bonusów z przedmiotów), wraz ze wzrostem poziomu czaru wzrasta ilość wymaganej magii by przeczytać kolejną księgę. Najpotężniejsze zaklęcia wymagają 255. Dodatek do Diablo, czyli Hellfire, wprowadził piątą stronę w księdze czarów. Oprócz dodatkowych czarów istotną zmianą było to, iż niektóre czary, które w Diablo dostępne były tylko w zwojach i laskach to w Hellfire występowały również w Księgach.


Czary dostępne tylko w zwojach

Identify1

Identify
Identyfikacja

Typ: N/A
Opis: Identyfikuje przedmioty magiczne. Używany również przez Caina.

1W Hellfire jest również umiejętnością dla ukrytej postaci Bard

Infravision

Infravision
Infrawizja

Typ: N/A
Opis: Widzisz w infrawizji potwory oraz graczy, którzy są poza zasięgiem twojego wzroku. Obdarzy cię nią również Murky Pool.


Czary występujące tylko w Laskach (zaklęcia te dostępne są tylko w Hellfire)

Jester

Jester
Jester

Typ: Losowy
Opis: Rzuca losowo wygenerowany czar.

Magi

Magi
Magi

Typ: N/A
Opis: Przywraca manę.

Mana

Mana
Mana

Typ: N/A
Opis: Działa w podobny sposób jak Healing, lecz regeneruje manę kosztem życia.


Czary dostępne tylko w Zwojach i Laskach

Apocalypse1

Apocalypse
Apokalipsa
Apocalypse
Apokalipsa

Typ: N/A
Opis: Bardzo potężny czar, działa przeciw wszystkim potworom, nie zważając na ich Niewrażliwości. Apokalipsy używa również Diablo.

1W Hellfire dostępny również w Księgach.

Nova1

Nova
Nova
Nova
Nova

Typ: Lightning
Opis: Potężny czar, wybuchający pierścieniem błyskawic rozchodzącym się od rzucającego zaklęcie na zewnątrz.

1W Hellfire dostępny również w Księgach.

Resurrect1

Resurrect
Wskrzeszenie
Resurrect
Wskrzeszenie

Typ: N/A
Opis: Przywraca do życia innych graczy, którzy zostali zabici. Wskrzeszony gracz będzie posiadał 10 HP (albo MAX HP, jeśli jego MAX HP < 10)

1Występuje tylko w trybie Multi Player.


Czary występujące w księgach

Diablo 1 spellbook page 1
Księga czarów - strona 1

Firebolt

Firebolt
Firebolt

Typ: Fire
Opis: Strzela ognistym pociskiem. Również jest to początkowy czar jakim dysponuje Czarodziej.

Charged Bolt

Charged Bolt
Wiązka Błyskawic

Typ: Lightning
Opis: Wyrzuca wiązki małych błyskawic, które powoli się poruszają oraz chaotycznie. Czar ten znajduje się również w Lasce, którą posiada Sorcerer na początku gry.

Holy Bolt

Holy Bolt
Świety Pocisk

Typ: N/A
Opis: Strzela pociskiem, który zadaje obrażenia tylko Nieumarłym.

Healing

Healing
Uzdrowienie

Typ: N/A
Opis: Dodaje pewną ilość punktów HP do punktów naszego życia.

Heal Other1

Heal Other
Leczenie Innych

Typ: N/A
Opis: Dodaje pewną ilość punktów HP do punktów życia innych Graczy.

1W Hellfire dostępny również w Księgach.

Inferno

Inferno
Inferno

Typ: Fire
Opis: Tworzy przed nami kłąb krótkotrwałych płomieni. Tego czaru używają również Balrogi.

Diablo 1 spellbook page 2
Księga czarów - strona 2

Resurrect1

Resurrect
Wskrzeszenie

Typ: N/A
Opis: Przywraca do życia innych graczy, którzy zostali zabici. Wskrzeszony gracz będzie posiadał 10 HP (albo MAX HP, jeśli jego MAX HP < 10)

1Dostępny jest tylko w Zwojach i Laskach oraz trybie Multi Player.

Fire Wall

Fire Wall
Ściana Ognia

Typ: Fire
Opis: Tworzy ognistą ścianę, która zadaje obrażenia zarówno potworom jak i graczom. Ściana ognia działa również na osobę rzucającą czar.

Telekinesis

Telekinesis
Telekineza

Typ: N/A
Opis: Czar dzięki któremu będziemy mogli z pewnej odległości otworzyć skrzynie, drzwi, biblioteczki, użyć kapliczki itd. Można jej również używać do podnoszenia przedmiotów z odległości. Można jej użyć na potworze, jednak zadaje zbyt małe obrażenia, aby otrzymać punkty doświadczenia, niektórzy bossowie są odporni na Telekinezę.

Lightning

Lightning
Błyskawica

Typ: Lightning
Opis: Przywołuje błyskawicę, którą możemy skierować na danego potwora. Jeśli na drodze błyskawicy znajdą się dwa potwory lub więcej, to każdy z nich otrzyma obrażenia.

Town Portal

Town Portal
Miejski Portal

Typ: N/A
Opis: Tworzy portal, przez który możemy przenieść się do miasta.

Flash

Flash
Błysk

Typ: Magic
Opis: Generuje skupioną energię rozchodzącą się promieniście wokół postaci. Wysoko rozwinięte zaklęcie zadaje bardzo wysokie obrażenia, jednak w wyniku błędu obrażenia zadawane z niektórych stron są znikome.

Stone Curse

Stone Curse
Kamienna Klątwa

Typ: N/A
Opis: Na krótką chwilę zamienia potwory w kamień.

Diablo 1 spellbook page 3
Księga czarów - strona 3

Phasing

Phasing
Przenikanie

Typ: N/A
Opis: Teleportuje nas w losowe miejsce znajdując gdzieś w pobliżu.

Mana Shield

Mana Shield
Tarcza Many

Typ: N/A
Opis: Sprawia, że obrażenia są odejmowane od punktów many a nie od punktów życia. Ponadto w Diablo obrażenia zmniejszone są o 33%, natomiast w Hellfire z powodu błędu obrażenia maleją wraz ze wzrostem poziomu czaru, zgodnie ze wzorem 100/(3* slvl)% gdy poziom czaru wynosi 7 lub więcej, redukcja obrażeń wynosi 4%. Tak więc w Hellfire najlepiej używać Mana Shield na 1 poziomie czaru.

Elemental

Elemental
Żywioł

Typ: Fire
Opis: Tworzy ognistą postać biegnącą do najbliższego celu. Przy zetknięciu z przeciwnikiem eksploduje.

Fireball

Fireball
Kula ognia

Typ: Fire
Opis: Jedno z najpotężniejszych zaklęć w grze. Wygląda jak Firebolt, jednak posiada ogromne obrażenia. Obrażenia mogą otrzymać również cele znajdujące się w zasięgu rozprysku wybuchu.

Flame Wave

Flame Wave
Flame Wave

Typ: Fire
Opis: Tworzy przesuwającą się ścianę ognia, zadając obrażenia przeciwnikom znajdującym się na jej drodze.

Chain Lightning

Chain Lightning
Łańcuch Błyskawic

Typ: Lightning
Opis: Wytwarza kilka błyskawic jednocześnie, które automatycznie kierują się na cele.

Guardian

Guardian
Strażnik

Typ: Fire
Opis: Po rzuceniu tego zaklęcia z ziemi wyrasta trójgłowa bestia plująca w potwory czarem Firebolt.

Diablo 1 spellbook page 4
Księga czarów - strona 4

Nova

Nova
Nova

Typ: Lightning
Opis: Potężny czar, wybuchający pierścieniem błyskawic rozchodzącym się od rzucającego zaklęcie na zewnątrz. W Diablo występuje tylko w Zwojach i Laskach, natomiast w Hellfire występuje również w księgach.

Golem

Golem
Golem

Typ: N/A
Opis: Przywołuje kamiennego Golema, który walczy z potworami. Golem kieruje się w tym kierunku w którym jest zwrócona nasza postać.

Teleport

Teleport
Teleport

Typ: N/A
Opis: Teleportuje nas w dowolnie wybrane przez nas miejsce. Często używany przez magów zamiast chodzenia.

Apocalypse

Apocalypse
Apokalipsa

Typ: Fire
Opis: Bardzo potężny czar, działa przeciw wszystkim potworom, nie zważając na ich Niewrażliwości. Apokalipsy używa również główny boss - Diablo. W Diablo 1 występuje tylko w Zwojach i Laskach, natomiast w Hellfire występuje również w księgach.

Bone Spirit

Bone Spirit
Kościany Duch

Typ: Magic
Opis: Przywołuje Ducha, który automatycznie kieruje się na cel zabierając mu 1/3 HP. Użyty przeciw innemu graczowi zabiera mu 1/6 życia. Osoba rzucająca traci 6 HP lub 6 dodatkowych punktów many, gdy używa Mana Shield.

Blood Star

Blood Star
Krwawa Gwiazda

Typ: Magic
Opis: Strzela kulą czerwonej energii, Osoba rzucająca traci 5 HP lub 5 dodatkowych punktów many, gdy używa Mana Shield. Tego czaru używają również Hell Spawn.

Dodatkowe czary dostępne w Hellfire
Diablo 1 spellbook page 5
Księga czarów - strona 5

Lightning Wall

Lightning Wall
Ściana Błyskawic

Typ: Lightning
Opis: Działa podobnie jak Fire Wall, tylko zamiast płomieni tworzy ścianę z błyskawic, która utrzymuje się znacznie dłużej niż ściana ognia.

Immolation

Immolation
Immolation

Typ: Fire
Opis: Bardzo potężny czar. Działa na podobnej zasadzie jak Nova z tą różnicą że zamiast kręgu błyskawic wyrzucane są ogniste kule.

Warp

Warp
Warp

Typ: N/A
Opis: Teleportuje cię do najbliższych schodów.

Reflect

Reflect
Reflect

Typ: N/A
Opis: Zmniejsza obrażenia zadawane przez potwory w walce w zwarciu oraz odbija je na potwora.

Berserk

Berserk
Berserk

Typ: Magic
Opis: Rzucony na potworze sprawia, iż ten wpada w szał i zaczyna atakować najbliżej znajdujące się cele.

Ring of Fire

Ring of Fire
Pierścień Ognia

Typ: Fire
Opis: Tworzy ognisty pierścieni wokół osoby rzucającej czar.

Search1

Search
Szukanie

Typ: N/A
Opis: Sprawia, iż przedmioty znajdujące się na ziemi zostają podświetlone oraz są widoczne na mapie.

1Również jest umiejętnością dla postaci Monk.