Command.txt - jest to plik zawierający specjalne komendy dla Hellfire. Aby z niego skorzystać, który należy utworzyć plik o nazwie command.txt i umieścić go w katalogu z Hellfire. W tym pliku musisz wpisać następującą linię:

cowquest;theoquest;bardtest;Barbariantest;NestArt

Działanie:

  • cowquest - Nowe zadanie - Lester the Farmer zostaje zastąpiony przez Complete Nut, któy zleca zadanie The Jersey's Jersey.
  • theoquest - Nowe zadanie -Little Girl, które zleca nowy NPC - Celia.
  • bardtest - nowa postać - Bard (120 siły, magii i zręczności oraz 100 życia)
  • barbariantest - nowa postać Barbarian (255 siły, 0 magii, 40 zręczności, 150 życia)
  • nestart - alternatywna paleta kolorów dla lokacji Hive.
  • multitest - aktywuje opcje multiplayer - w patchu 1.01 jest bezużyteczne. Aby aktywowac multiplayer, nalezy użyć zmodyfikowany plik hellfrui.dll lub wgrac specjalnego patcha, który automatcnzie zmodyfikuje plik hellfrui.dll.


Stąd możesz pobrać plik command.txt