Diablo Hellfire - Koszt many oraz wymagana magia

Za każdym razem gdy przeczytasz jakąś magiczną księgę, to część twojej many zostanie przywrócona. Również spada koszt many, która jest zużywana do rzucenia zaklęcia. W raz z kolejnym poziomem czaru, koszt many maleje, aż do momentu, gdy osiągnie swój minimalny poziom. W poniższej tabeli ukazany jest początkowy oraz minimalny koszt many dla danego czaru oraz wartość o ile spada koszt many po osiągnięciu kolejnego slvl.

Nazwa Czaru Koszt Many Wymagana Magia
Początkowy1 Spadek
na slvl
Minimum Laska2 i
slvl 1
Scroll
Apocalypse3 150 6 90 149 117
Blood Star 25 2 14 70 -
Bone Spirit 24 1 12 34 -
Chain Lightning 30 1 18 54 35
Charged Bolt 6 0 6 25 -
Elemental 35 2 20 68 -
Fireball 16 1 10 48 31
Firebolt 6 0.5 3 15 -
Fire Wall 28 2 16 27 17
Flame Wave 35 3 20 54 29
Flash 30 2 16 33 21
Golem 100 6 60 81 51
Guardian 50 2 30 61 47
Healing special4 17 0
Heal Other special4 17 -
Holy Bolt 7 1 3 20 -
Identify - - - - 0
Inferno 11 1 6 20 19
Infravision - - - - 23
Lightning 10 1 6 20 0
Mana Shield 33 0 33 25 0
Nova3 60 3 35 87 57
Phasing 12 2 4 39 25
Resurrect - - - 30 0
Stone Curse 60 3 40 51 33
Telekinesis 15 2 8 33 -
Teleport 35 3 15 105 81
Town Portal 35 3 18 20 0
Berserk 35 3 15 35 -
Immolation 60 3 35 87 -
Jester - - - 30 -
Lightning Wall 28 2 16 27 -
Magi - - - 45 -
Mana - - - 17 -
Reflect 35 3 15 25 -
Ring of Fire 28 2 16 27 -
Search 15 1 1 25 0
Warp 35 3 18 25 0
1Jest również ilością otrzymywanej many po przeczytaniu księgi z tym czarem.
2Nie dotyczy unikalnych lasek.
3W Hellfire występuje również w księgach.
4Koszt many dla Healing oraz Heal Other wynosi 8 + 2·clvl - 3·slvl.

Gdy przeczytasz księgę zawierającą jakiś czar to poziom tego zaklęcia rośnie o 1 slvl. Aby otrzymać kolejny poziom czaru, należy ponownie przeczytać księgę zawierającą to zaklęcie, jednak tym razem wzrośnie ilość magii jaka jest wymagana aby móc przeczytać tą księgę. W poniższej tabeli znajdują się dane przedstawiające ilość wymaganej magii na przeczytanie księgi zawierającej dany czar aby otrzymać kolejny poziom tego zaklęcia.

Wymagana Magia
Nazwa czaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Blood Star 70 84 100 120 144 172 206 255 255 255 255 255 255 255 255
Bone Spirit 34 40 48 57 68 81 97 116 139 166 199 255 255 255 255
Chain Lightning 54 64 76 91 109 130 156 187 255 255 255 255 255 255 255
Charged Bolt 25 30 36 43 51 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255
Elemental 68 81 97 116 139 166 199 255 255 255 255 255 255 255 255
Fireball 48 57 68 81 97 116 139 166 199 255 255 255 255 255 255
Firebolt 15 18 21 25 30 36 43 51 61 73 87 104 124 148 177
Fire Wall 27 32 38 45 54 64 76 91 109 130 156 187 255 255 255
Flame Wave 54 64 76 91 109 130 156 187 255 255 255 255 255 255 255
Flash 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255 255 255 255
Golem 81 97 116 139 166 199 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Guardian 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255 255 255 255 255 255
Healing 17 20 24 28 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192
Heal Other 17 20 24 28 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192
Holy Bolt 20 24 28 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255
Inferno 20 24 28 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255
Lightning 20 24 28 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255
Mana Shield 25 30 36 43 51 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255
Phasing 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255 255 255 255 255
Stone Curse 51 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255 255 255 255 255
Telekinesis 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255 255 255 255
Teleport 105 126 151 181 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Town Portal 20 24 28 33 39 46 55 66 79 94 112 134 160 192 255
Apocalypse 149 178 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Berserk 35 42 50 60 72 86 103 123 147 176 211 255 255 255 255
Immolation 87 104 124 148 177 212 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Lightning Wall 27 32 38 45 54 64 76 91 109 130 156 187 255 255 255
Nova 87 104 124 148 177 212 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Reflect 30 36 43 51 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255 255
Ring of Fire 27 32 38 45 54 64 76 91 109 130 156 187 255 255 255
Search 25 30 36 43 51 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255
Warp 25 30 36 43 51 61 73 87 104 124 148 177 212 255 255