The Bleeder
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
The Bleeder Resist Magic: +20%
Mana: +30
Hit Points: -10
2 Ring Tak 8500
Bramble
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena

Bramble

-2 To All Attributes
Adds 3 Points To Damage
Mana: +10

1

Ring Tak 1000
Constricting Ring
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Constricting Ring Resist All: 75% Max1
Constantly Lose Hit Points
(1.25 life/sec2)
5 Ring Tak 62000
Empyrean Band3
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Empyrean Band +2 To All Attributes
+20% Light Radius
Fast Hit Recovery
Absorbs Half Of Trap Damage
n/a Ring Tak 8000
Optic Amulet3
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Optic Amulet +20% Light Radius
Resist Lightning: +20%
-1 Damage From Enemies
+5 To Magic
n/a Amulet Tak 9750
Ring of Engagement
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Ring of Engagement -1 Damage From Enemies
Attacker Takes 1-3 Damage
Armor Class: 5
Damages Target's Armor4
11 Ring Tak 12476
Ring of Regha
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Ring of Regha +10 To Magic
Resist Magic: +10%
+10% Light Radius
-3 To Strength
-3 To Dexterity
1 Ring Tak 4175
Ring of Truth3
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Ring of Truth Hit Points: +10
-1 Damage From Enemies
Resist All: +10%
n/a Ring Tak 9100
Amulet of Warding
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Amulet of Warding +40% Resist all
-100 Health
12 Amulet Tak 30000
Acolytes Amule
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Acolytes Amule 50% Mana Moved to Health 10 Amulet Tak 10000
Auric Amulet5
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Auric Amulet Doubles Gold Capacity n/a Amulet Tak 100
Giant's Knuckle
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Giant's Knuckle +60 Strength
-30 Dexterity
8 Ring Tak 8000
Gladiators Ring
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Gladiators Ring 40% Health Moved to Mana 10 Ring Tak 10000
Karik's Ring
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
>Karik's Ring +60 Vitality
-30 Magic
8 Ring Tak 8000
Mercurial Ring
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Mercurial Ring +60 Dexterity
-30 Strength
8 Ring Tak 8000
Ring of Magma
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Ring of Magma -30% resist magic
+60% resist fire
-30% resist lightning
8 Ring Tak 8000
Ring of the Mystics
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Ring of the Mystics +60% resist magic
-30% resist fire
-30% resist lightning
8 Ring Tak 8000
Ring of Thunder
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Ring of Thunder -30% resist magic
-30% resist fire
+60% resist lightning
8 Ring Tak 8000
Xorine's Ring
Wygląd Właściwości qlvl Bazowo Obraz Cena
Xorine's Ring +60 Magic
-30 Strength
8 Ring Tak 8000
1Ten efekt wynosi +75% a nie maksymalna odporność. Jeśli nosisz zarówno Gotterdamerung i Pierścień Ograniczeń to twoja odporność będzie wynosiła 0%. Podobnie gdy nosisz jakiś przedmiot, który zmniejsza odporności to końcowa wartość nie może wynosić 75%
2Gdy używasz Tarcze Many (Mana Shield) obrażenia tak jak wszelkie inne obrażenia będą zabierane z punktów many. W związku z błędem zaokrąglania tak małych wartości obrażeń, ich wartość może się nieco różnić od tego co jest odejmowane z punktów many.
3Przedmiot questowy dostępny tylko w trybie single player.
4Posiada efekt równoznaczny z Puncturing, czyli dodaje 4-12 do "to hit" w Diablo. W Hellfire obniża AC o 87,5% (+12,5% dla Barbarzyńcy jeśli AC potwora jest równe 0, i w ten sposób jest lepszy niż jakikolwiek suffixy o tych samych właściwościach.
5Przedmiot questowy. Nie jest prawdziwym unikatem.