INTERFEJS

Ekran gry Diablo podzielony jest na dwie główne części: obszar akcji i pasek interfejsu. Obszar akcji ukazuje bezpośrednie sąsiedztwo Twojego bohatera, łącznie z przedmiotami i potworami, które są w zasięgu wzroku. Możesz przybliżyć obraz wokół bohatera naciskając klawisz "Z". Ponowne naciśnięcie "Z" spowoduje powrót do poprzedniego trybu.

Kolorowe sfery reprezentują aktualna ilość punktów Życia i Many. Czerwona reprezentuje Życie, niebieska Manę. Jeżeli zostaniesz zraniony lub rzucisz jakiś czar, ubędzie płynu wypełniającego sferę. Jeżeli sfera życia zostanie opróżniona, postać umiera. Jeżeli pozbędziesz się całej Many, bohater nie będzie w stanie rzucić czaru.

Panel
Panel kontrolny
 1. Menu
 2. Automapa
 3. Dziennik Postaci
 4. Ekran Cech Postaci
 5. Sfera Życia
 6. Sfera Many
 7. Ekran Stany Posiadania
 8. Księga czarów
 9. Skrócona Księga Czarów
 10. Pas
 11. Okno Opisu

EKRAN INFORMACJI O POSTACI

Aby zasięgnąć dokładnych informacji o cechach postaci, otwórz ekran informacji o postaci. Możesz tego dokonać klikając lewym przyciskiem myszy na przycisku Char, lub naciskając klawisz "C". Na ekranie, który się pojawi zawarte są następujące informacje:

Panel
Menu charakterystyk
 • Nazwa postaci i jej klasa
 • Aktualny poziom wtajemniczenia postaci (level) i jej doświadczenie (experience)
 • Ile punktów doświadczenia należy zdobyć aby osiągnąć kolejny poziom wtajemniczeni (next level)
 • Ile złota posiada nasz bohater
 • Cechy postaci łącznie z dodatnim lub ujemnym wpływam jaki wywierają na nie magiczne przedmioty Cechy na które przedmioty maja wpływ pozytywny wyświetlane są w kolorze błękitnym, cechy na które coś ma wpływ negatywny wyświetlane są w kolorze czerwonym.

Siła (Strenght) - reprezentuje jak silna jest postać i współczynnik ten dodaje się do obrażeń dokonanych przez nią w trakcie walki.

Magia (Magic) - pokazuje wrodzoną zdolność postaci do koncentrowania magii, zarówno za pomocą wyuczonych zaklęć jak i zaczarowanych przedmiotów.

Zręczność (Dexterity) - reprezentuje szybkość i zwinność postaci. Wraz ze wzrostem współczynnika zręczności rośnie szansa udanego trafienia przeciwnika w bezpośredniej walce.

Żywotność (Vitality) - wskazuje aktualne zdrowie i kondycję postaci.

Życie (Life) - pokazuje aktualny stan fizyczny postaci. Pokazuje ile raz może jeszcze doznać nim umrze.

Mana - reprezentuje ilość magicznej energii, którą postać posiada i którą, może wykorzystać do rzucania czarów.

"Nawet słońce nie może wygnać zjaw z naszego świata. Niemniej jednak
w ciemnościach zbijamy się w gromadę
i modlimy się, by nadszedł świt..."

Prawa kolumna ekranu informacji o postaci pokazuje aktualne statystyki bitewne. Są to:

Klasa zbroi (Armor Class) - miara, jak dobrze postać jest zabezpieczona, przed doznaniem szkód fizycznych. Jest to suma klas opancerzenia wszystkich przedmiotów które bohater aktualnie używa, a także dodatkowego wpływu wywieranego przez niektóre przedmioty. Im wyższą klasę zbroi posiada postać, tym mniejsza jest szansa, że zostanie trafiona w walce.

Szansa Trafienia (To Hit) - względna szansa, z jaką w trakcie walki Twój bohater może trafić nieopancerzonego przeciwnika.

Obrażenia (Damage) - zakres obrażeń, jakie może zadać Twoja postać za pomocą aktualnie używanej broni.

Twoją odporność na różne magiczne siły reprezentują następujące trzy statystyki:

Magia (Magic) - oznacza Twoją odporność na efekty działania magii.

Ogień (Fire) - pokazuje jak twoja zbroja radzi sobie z efektami ataków za pomocą ognia.

Błyskawice (Lightning) - odporność na błyskawice pomoże Ci zmniejszyć szkody wyrządzone za pomocą czarów tworzących błyskawice.

Jeżeli przyjrzałeś się już statystykom Twojego bohatera, zamknij ekran informacji, naciskając przycisk Char lub naciskając klawisz "C".

"Honor i odwaga są lewą
i prawą ręką wojownika..."

EKRAN STANU POSIADANIA

Aby zobaczyć co niesie aktualnie Twoja postać, będziesz musiał wywołać stan posiadania. Możesz go wyświetlić naciskając przycisk INV lub naciskając klawisz "I". Wyświetlona zostanie sylwetka naszego bohatera oraz kilkanaście przegródek reprezentujących używane i noszone przedmioty, a także wszystkie przedmioty przechowywane w plecaku.

Ekwipunek
Ekwipnek
 1. Rzeczy noszone na głowie
 2. Rzeczy noszone na szyi
 3. Rzeczy noszone na torsie
 4. Rzeczy trzymane w prawej ręce
 5. Rzeczy trzymane w lewej ręce
 6. Rzeczy noszone na lewej i prawej ręce
 7. Czerwony cień okrywający przedmiot oznacza, że nie posiadasz odpowiednich cech, by go używać
 8. Puste przegrody w plecaku pokazują ile miejsca zostało wolnego na nowe przedmioty
 9. Przedmioty znajdujące się w plecaku
 10. Przedmioty aktualnie używane

Głowa - możesz nosić czapki, hełmy, korony itp.

Tors - przegroda ta reprezentuje zbroję, jaką aktualnie nosisz.

Prawa ręka - w przegrodzie tej umieść przedmiot, który chcesz w niej trzymać.

Lewa ręka - normalnie trzymasz w niej tarczę. Jeżeli jednak używasz broni dwuręcznej, takiej jak wielki topór, czy łuk w przegrodzie tej pojawi się zaciemniona wersja broni trzymanej w prawej ręce.

Amulet - W labiryntach pod kościołem będziesz mógł znaleźć różne magiczne amulety. Tylko jeden może być noszony naraz.

Pierścienie - Magiczne pierścienie mogą dać swojemu właścicielowi wiele nowych zdolności, niestety natura tych zaklętych przedmiotów pozwala na noszenie jedynie jednego na każdej ręce.

Plecak - przegrody znajdujące się poniżej sylwetki postaci reprezentują przedmioty przechowywane w plecaku. Zauważ, że różne przedmioty zajmują różna ilość miejsca. Niekiedy konieczne może się okazać poukładanie przedmiotów w taki sposób, by zrobić miejsce dla następnych.

Pas
Pas

Przy pasie możesz nosić małe przedmioty takie jak napoje czy manuskrypty.

"...Jedyną przyszłością jaką może
zaoferować Pokój jest Wojna..."

dagger